Đồng hồ nam Archive

kết cấu đồng hồ

kết cấu đồng hồ

3. Đồng hồ Aviator Không có bất kỳ một phong cách xác định một chiếc đồng hồ phi công. Để phù hợp với bản chất tiên tiến của ngành hàng không, loại hình này đã …

tìm hiểu về đồng hồ

ĐỘ SÁNG Nhiều đồng hồ có vạch sáng và vạch chỉ giờ. Các chất được sử dụng cho mục đích này đã phát triển qua nhiều năm. Ban đầu, Radium được sử dụng vào những năm 1950 …