Đến tận đây về sau, bọn họ trong lòng lại không ánh sáng ám, chỉ có năm mươi tám cái lấy – Nhận-  vì danh mà tân sanh chiến sỹ!

– Vũ Nguyệt…-  Quân Phệ Thiên lúc này mới nhược nhược phát ra quần áo quảng châu một điểm thanh âm: – Ngươi… Là Hắc Ám triệu hồi sư?-

– Không sai!-  Vũ Nguyệt một cước đạp ở nửa chết nửa sống Hách Tư Lạp ma chiến thần trên người, một tay tế ra Luân Hồi đỉnh, bay nhanh cấp Hàn lãng luyện chế nhập hàng tmall cường hiệu Khu Ma Đan Dược!

Nguyệt bạch sắc tiểu đỉnh nội bốc hơi dựng lên nồng đậm dược khí không khỏi làm mọi người thân thể vì này chấn động!

Thật không ngờ Vũ Nguyệt còn có thể luyện dược!

vận chuyển hàng hóa đường thủy

Rất bất khả tư nghị ! Xem Hàn lãng kia thương thế vốn đã kinh đến nhập hàng trung quốc giá gốc nỏ mạnh hết đà, liền tính là đem về Thất Sát tổng bộ cũng không nhất định có thể tìm được cao cấp dược sư cứu hắn, nhưng là tại đây loại tình huống vận chuyển hàng trung quốc giá rẻ dưới, Vũ Nguyệt còn có thể thần thanh khí định địa điểm khởi đỉnh hỏa, nàng… Nàng nàng nàng thật sự là một cái kỳ dị nữ tử!

Đó là đương nhiên, bởi vì nàng là chúng ta tôn quý nhất thống lĩnh! Sở hữu – Nhận bộ-  các thành viên trên mặt nhất thời hiện ra tự hào biểu cảm!

Vũ Nguyệt lúc này trừ bỏ nghiêm cẩn tế luyện Đan Dược, còn không quên lấy dư quang nghễ thị ở đây cái khác các dong binh.

Hàng Trung Quốc giá rẻ được được nhiều nước chọn lựa

Trừ bỏ bản thân bộ hạ, hiện tại nàng trước mặt còn có chuyển hàng Quảng Châu Quân Phệ Thiên tiểu đội cùng viên viên mặt sĩ quan đội ngũ.

– Ta là nước lửa cùng ám tam hệ triệu hồi sư, giết qua rất nhiều ma, cũng giết qua rất nhiều người.-  Vũ Nguyệt thật dài lông mi đặt hàng trung quốc giá rẻ ở trong không khí chấn động, rõ ràng là tuyệt mỹ dung mạo, trước mắt khuynh thành thiếu nữ lại làm cho người ta một loại trầm trọng uy hiếp lực.

Như hang hổ ở nửa ngủ nửa tỉnh gian mông lung, có thể yên tĩnh, cũng có thể giây lát trong lúc đó đột nhiên bạo khởi đem phía trước hết thảy đều tê thành mảnh nhỏ!

– Cho nên…-  Vũ Nguyệt cố ý kéo dài quá ngữ khí: – Các ngươi sẽ đối ta như thế nào?-

Uy! Nàng như vậy hỏi rất hố cha ! Dưới tình huống như vậy mua hàng 1688 , cảm kích bị nàng cứu nhân tự nhiên hội nhất thời xúc động nói vì nàng giấu diếm chân tướng, liền tính là đối Hắc Ám vô cùng chán ghét nhân nhìn đến nàng chiến thắng ma order hàng quảng châu chiến thần khủng bố thực lực, lúc này cũng tất nhiên giả ý lấy lòng.

Nhưng là nàng cư nhiên còn như vậy trực tiếp hỏi xuất ra!

– Chúng ta nguyện ý tin tưởng ngài!-

– Là ngài đã cứu chúng ta mệnh! Chúng ta tự nhiên sẽ vì ngài giấu diếm!-